Öğr. Gör. Dr. ÇAĞDAŞ İNAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. ÇAĞDAŞ İNAN

T: (0282) 250 3417

M cinan@nku.edu.tr

W cinan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2015
Tez: Trakya bölgesinde kırsal kooperatiflerin katılımı ile ekoturizmi geliştirme olanakları (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2007
Tez: Yıldız (Istranca) dağları ve çevresindeki floradan sürdürülebilir kırsal kalkınma ve ekoturizm amacıyla yararlanma olanakları (2007)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ PR.
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİ.
2009-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİ.
2006-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Turizm
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN Ç., GREEN MARKETING APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM ACTIVITIES, New Knowledge Journal of Science, vol. 7, 2018.
Özgün Makale EconBib, EBSCO, DOAJ
2. TÜRKSOY N., HURMA H., İNAN Ç., The Impact Of Regional Food Products On Rural Development, New Knowledge Journal of Science, vol. 7, pp. 77-83, 2018.
Özgün Makale EBSCO, EconBib, DOAJ Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İNAN Ç., Organik Tarım Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dünya Gıda Dergisi, cilt 1, ss. 59-66, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İNAN Ç., HURMA H., Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Bölüm: Farmers’ Approaches in the Integration of Cooperatives and Ecotourism, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: Yilmaz Rasim, Löschnigg Günther, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İNAN Ç., HURMA H., The Impact of Organic Agriculture on Rural Tourism, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (21.04.2018-22.04.2018).
Davetli konuşmacı
2. İNAN İ. H., İNAN Ç., The Role of Agricultural Cooperatives in Rural Development, VIII. IBANESS Congress Series – Plovdiv / Bulgaria (21.04.2018-22.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. HURMA H., İNAN Ç., Producers’ Organization Approach in Rural Tourism: Agritourism Cooperatives, Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017Sustainable Regional Development Perspectives (27.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri
4. HURMA H., UNAKITAN G., İNAN Ç., Comparison of Balkan Countries Regarding Sustainable Development Goals (SDGs) About Environment, Jubilee International Scientilic Conference Bulgarta of Regions (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
5. HURMA H., İNAN Ç., Producers’ Organization Approach in Rural Tourism: Agritourism Cooperatives, Jubilee International Scientilic Conference Bulgarta of Regions (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
6. HURMA H., İNAN Ç., Developing Agricultural Tourism in Rural Areas A Theoretical Framework, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (agribalkan) (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
7. İNAN Ç., A THEORETICAL FRAMEWORK FOR RURAL TOURISM MARKET: A CASE STUDY OF TEKIRDAG / TURKEY, 5th International Conference on Social Sciences Research 2017 Malaysia (27.03.2017-28.03.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN Ç., Green Marketing Approaches to the Development ofSustainable Rural Tourism Activities, IBANESS Congress Series Edirne/TURKEY (04.03.2017-05.03.2017).
Özet bildiri
9. ÖZDEN M., İNAN Ç., HEKİMLER O., EU Tourism Policy and the Future of Cultural Tourism, IBANESS Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. İNAN Ç., Sustainable Tourism in Regional Development: A case study of Thrace Region, IBANESS Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
11. HURMA H., TÜRKSOY N., İNAN Ç., The Role of Tourism Activities in Rural Development, IBANESS Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. İNAN Ç., Collaborative Tourism in Rural Areas: A Case Study Of Kırklareli, Turkey, 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Kyoto / JAPAN (12.07.2016-14.07.2016).
Tam metin bildiri
13. İNAN Ç., HURMA H., The Role of Cooperative Organizations in the Development of Ecotourism, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series / Plovdiv - BULGARIA (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. HURMA H., KUBAŞ A., İNAN Ç., Trakya Bölgesindeki Tarımsal Üreticilerin Ek Gelir Olanakları: Tarım Turizmi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. İNAN İ. H., ŞAPÇI B., İNAN Ç., Agroturizm Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Yunanistan Zagora Ve Karaburun Agroturizm Kadın Kooperatifleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi (12.01.2015-16.01.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. İNAN Ç., Çevre Kalitesinin İyileştirilmesi ve Korunmasında Yerel Halkın Katılımı; Trakya Örneği, 8. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
3. İNAN Ç., Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Trakya Bölgesi Örneği, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
4. İNAN Ç., Istranca Bölgesindeki Floradan Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Ekoturizm Amacıyla Yararlanma Olanakları, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi.
Özet bildiri
5. İNAN Ç., Tarım İşletmelerinde Stratejik Yönetimin Önemi, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
6. İNAN Ç., Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları, 7. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
7. İNAN Ç., Türk Tarım Kooperatiflerinin Ab Tarım Kooperatiflerine Uyumu Ve Tarımsal Sanayiye Etkileri, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi.
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kırsal Turizm Eğitim Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Eğitmen, 01.11.2015-29.12.2015.
2. Trakya Bölgesinde Ekoturizmi Geliştirme Olanakları ve Tarım Kooperatiflerinin Rolü, BAP, Araştırmacı, 15.03.2013-15.05.2015.
Ödüller
1. KOOP-TEZ, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, 2015.